Informacje Technologia

Bezpieczeństwo czy kontrola?

Jeśli jesteś obywatelem Chińskiej Republiki Ludowej i chcesz kupić kartę SIM z nowym numerem telefonu, musisz wyrazić zgodę na zeskanowanie twarzy i zapisanie wizerunku w rządowej bazie danych. Według władz chińskich, nowe prawo ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i ograniczenia możliwości działania oszustów.

Pierwsze wytyczne tego typu trafiły do operatorów telekomunikacyjnych we wrześniu tego roku. Cała infrastruktura technologiczna miała być wdrożona we wszystkich placówkach detalicznych do dnia 1 grudnia.

Jeszcze przed wprowadzeniem wspomnianych przepisów w Chinach nowy numer telefonu można było kupić wraz z dokonaniem rejestracji przy użyciu wydanego przez organy państwa dokumentu potwierdzającego tożsamość. Takie samo rozwiązanie obowiązuje w Polsce. Poza nowymi restrykcjami, wiele działających w Chinach platform społecznościowych obliguje swoich użytkowników do rejestracji kont w oparciu o prawdziwe dane osobowe. Dzięki temu można je zestawić z tymi, na które zarejestrowano dany numer telefonu.

Rozpoznawanie twarzy wykorzystuje do sprawnego działania sztuczną inteligencję. Jest on wdrażane także w transporcie publicznym, szkolnictwie, czy na ulicach chińskich miast. W Nankin zainstalowano systemu rozpoznawania twarzy na uniwersytecie celem monitorowania obecności i skupienia studentów na zajęciach. Wzbudziła to niepokój rodziców. W efekcie sprzeciwu resort obiecał uregulować użycie tej technologii w placówkach edukacyjnych.

W 2017 roku w Chinach działało 170 mln kamer monitorujących życie obywateli. Do 2020 roku zostanie zainstalowanych kolejne 400 mln. Kamery bez wątpienia wydatnie pomogą w działającym tam systemie punktowej oceny wiarygodności obywateli. Dane obywateli trafiają o gigantycznej, państwowej bazy. Jej operatorzy szczególną wagę zwracają na informacje finansowe i obyczajowe. Rozpoznawanie twarzy wspomagane przez sztuczną inteligencję pełnić więc musi kluczową rolę.

Rozpoznawanie twarzy Fot. Shutterstock

Rozwiązania te budzą zrozumiałe liczne wątpliwości samych Chińczyków, którzy zastanawiają się po co rządowi taka liczba danych. Jakie obawy budzą w rządzie obywatele, że zdecydował się on na tak wielką kontrolę? Zastosowanie sztucznej inteligencji wraz z cenzurą internetu, wywołuje wielkie zdziwienie w Unii Europejskiej i rzecz jasna wśród ciekawych świata mieszkańców Polski. Nie zdają sobie Europejczycy jednak sprawy, że sami są poddawani coraz większej kontroli. ACTA 2, ustawy mające przeciwdziałać mowie nienawiści nie wzięły się przecież z próżni. Prawda?

Komentarz redakcji:

Mogę się jednak założyć, że zdecydowana większość przyklaśnie temu bezpieczeństwu i nowym możliwościom jakie dostaną dzięki zastosowaniu podobnego systemu, np. kupowanie przy wykorzystaniu rozpoznawania twarzy…

Więcej: https://mediaphilia.pl/2019/12/chiny-obowiazkowe-rozpoznawanie-twarzy-przy-rejestracji-karty-sim/